”Nemoguće je Razumijeti Vlastitu Tradiciju Ako Ju Ne Povežeš s Ostalima.”